Stora skillander i vårdtider inom psykvården

Vårdtider för patienter med psykisk diagnos skiljer sig mycket mellan olika landsting. Det visar en undersökning som Dagens Nyheter gjort. I Västmanland är vårdtiden för personer med schitzofreni i snitt sex dagar på sjukhus, men i Jämtlands län ligger siffran på nästan 28 dygn.

Men i Uppsala säger man att man satsar på öppenvård för psykospatienter. Mona Heurgren på socialstyrelsen säger till tidningen att landstingen bör fundera på om vården ges på lika villkor i olika delar av landet.