köping

Funktionshindrad mobbad elev fick dåligt stöd enligt Skolverket

Skolverket kritiserar Köpings kommun för att man inte gav en mobbad elev det stöd han behövde för att klara av undervisningen.

Det var den 22 november förra året Skolverket fick ta emot en anmälan mot en skola i Köping. Det är pojkens moster som har anmält Köpings kommun, eftersom hon anser att skolan varken har gett pojken den hjälp han behöver för att mobbningen av honom ska sluta, eller det stöd han behöver för att klara undervisningen.

Efter en tids mobbning blev pojken i februari förra året misshandlad i skolan. Efter det blev han rädd och vägrade gå dit. Pojken mådde dåligt och var inte i skolan under 56 dagar. Under den perioden besökte rektorn pojken i hemmet två gånger. Socialtjänsten kontaktades och en familjepedagog arbetade med situationen. Men eftersom eleven mådde så dåligt fick han inte någon undervisning i hemmet och skolan ansåg att det inte fanns något mer man kunde göra.

Inför höstterminen förra året beslutades att pojken, som har ett funktionshinder, skulle gå på en verksamhet för barn med särskild stödbehov. Men även där blev han mobbad och hotad och fick också ta emot dödshot. Då beslutade skolan att pojken skulle få gå hem.

Skolverket tycker att kommunen har gjort vad man kunnat för att mobbningen ska upphöra. Men däremot tycker myndigheten att det är anmärkningsvärt att skolan inte tagit situationen mer på allvar och gjort mer för att eleven ska få den undervisning han har rätt till enligt skollagen.

De ifrågasätter hur pojken kunde få vara hemma under 56 dagar utan att ha fått någon undervisning i hemmet. Skolverket tycker också att det tog alldeles för lång tid innan kommunen upprättade ett åtgärdsprogram för pojken, ett program som dessutom hade stora brister.