Skarp kritik mot folkhögskolerektor

Studerande på Skinnskattebergs folkhögskola kräver att rektorn Agneta Lundberg avgår.
I ett brev till landstingets Kultur- och undervisningsnämnd framför de studerande kraftig kritik mot Agneta Lundberg. De anser bland annat att det helt saknas diskussioner och elevinflytande på skolan och att det förekommer kollektiv bestraffning. Henrik Svedberg som satt i skolans elevråd innan det las ned säger till P4 Västmanland att elevrådet veta av rektorn att de inte fick delta i ledningsgruppsmöten och andra möten. - Vi kan inte jobba med en person som man inte kan föra en dialog med och då vill vi inte att rektorn ska fortsätta. Christer Olsson, förvaltningschef på landstingets kultur- och undervisningsförvaltning och ansvarig för Skinnskattebergs folkhögskola säger att det är viktigt med elevernas inflytande. - Det här är en högprioriterad fråga, den tar vi i på en gång. Om Agneta Lundberg ska sitta kvar eller inte avgörs inte bara för att eleverna krävt hennes avgång. - Processen om kontraktet ska förlängas eller inte, kommer i gång efter sommaren. Jag kommer lyssna på de fackliga organisationerna. Och eleverna? - Eleverna lämnar ju skolan. Ska elever som lämnar en skola bestämma vem som får vara rektor - det förekommer så vitt jag vet inte någonstans i landet!?