Kommunledning på 60 arbetsplatsbesök

Ett par av personerna i Surahammars kommunledning har under ett års tid åkt runt till samtliga arbetsplatser i kommunen för att träffa hela personalen och samla in önskemål på prioriterade områden för en ny personalpolicy.
Resultatet av önskemålen är nu sammanställt. Nyckelordet för den nya personalpolicyn ska vara "arbetslag", enligt önskemål från personalen själva. Det visar sig att högst upp på listan hamnar arbetsmiljön, och vikten av att jobba i arbetslag. Det säger Lisbet Berg Hedmark, personalchef i Surahammars kommun till P4 Västmanland. Surahammars kommun har hittills inte haft någon uttalad personalpolicy. När kommunledningen för drygt ett år sedan satte sig ner för att formulera den, så tog det stopp. - Vi nollställde då och vände oss i stället till personalen, säger Lisbet Berg Hedmark. I hela kommunen arbetar cirka 800 anställda fördelat på ett 60-tal arbetsplatser. Onsdag 26 mars presenterades det första förslaget för politikerna i personalutskottet. Till hösten hoppas man att den nya personalpolicyn ska vara klar. - Det kommer att ske justeringar av det här förslaget under resans gång, men grundtanken att satsa på arbetslag ska finnas kvar, säger Lisbet Berg Hedmark.