Fortsatt strid om brygga i Fagersta

Striden om båtbryggan vid fritidsområdet Köpmanhamn strax söder om Fagersta fortsätter. En granne till bryggan kräver att länsstyrelsen skall riva upp tillståndet för bryggans placering. Men länsstyrelsen avvisar kravet.
Köpmanhamn och Sjöhagen är två fritidsområden med småhus utmed Stora Aspens västra strand, några kilometer söder om Fagersta. På Köpmanhamn finns 13 fastigheter som inte har egen strand och för att täcka deras beov av båtplats kom Fagersta kommun och lantmäteriet överens om att, enligt anmälaren, bygga två bryggor för att täcka behovet av båtplatser. Men när bryggan utanför det lilla gemensamhetsområdet, granne med klagandes fastighet, var klar var det en 27 meter lång brygga med en 15 kvadratmeter stor plattform längst ut. Totalt 17 båtplatser hade ritats in och sju av dem skulle tvingas ha sin förankring flera meter in på det sjöområde som enligt hävd nyttjas av grannen. I sitt brev till länsstyrelsen förklarar han att han litade på att det samråd man hade med kommunen och lantmätaren skulle fungera, det vill säga med två mindre bryggor. Att lägga bryggan som nu skett visar på brist på kompetens, skriver grannen bland annat och känner sig grovt felaktigt behandlad. Det handlar om tjänstefel och lögnaktiga påståenden, förklarar han vidare. Länsstyrelsen skickar tillbaka klagomålen, men gör det på felaktiga grunder enligt mannen. Han menar att han aldrig invänt mot den brygga som först avtalades. Men han skulle aldrig ha godkänt en hamn och badanläggning som kommer att innebär betydande störningar, förklarar han och driver nu fallet vidare för att få en ändring till stånd.