Kartläggning av missbrukare

Polisen i Fagersta har beslutat att kartlägga missbrukarna i centrum.
Polisen vill veta vilka de är, hur de bor och vilket vårdbehov de har. Bakgrunden till kartläggningen är att problemen med missbrukarna ökat. Många missbrukare samlas i Wilhelminaparken och många söker sig också till äldreboendet Malmen.