Kommunsamarbete för att spara pengar

För att slippa mångmiljonkostnader för barn och unga som placeras på behandlingshem planerar nu de tre kommunerna Köping, Arboga och Kungsör ett nytt samarbete.
Bertil Nykvist, vård- och omsorgschef i Kungsör, menar att det är knappa ekonomiska resurser som gör att kommunerna måste samarbeta mer. I dagsläget är sammanlagt ett tiotal barn och unga från Köping, Arboga och Kungsörområdet placerade på behandlingshem. Inte så många kan tyckas, men varje plats kostar ungefär en miljon kronor om året, och kan man bara undvika några av placeringarna blir det en besparing för den kommun det gäller. I september hoppas socialförvaltningarna och skolan i Köping, Arboga och Kungsör, tillsammans med landstingets barn- och ungdomspsykiatri kunna starta en grupp på åtta stycken familjepedagoger såsom socionomer, förskollärare psykologer, som ska kunna jobba förebyggande och hjälpa till i hem där det finns problem. Gruppen ska finnas i Köping men jobba även i Arboga och Kungsör. En annan del i samarbetet mellan kommunerna är att man redan till sommaren öppnar sju stycken familjehem som kan ta emot barn och unga akut under en kortare tid, istället för att de skickas iväg till behandlingshem direkt. Bertil Nykvist tycker att det är bra att samarbetet kommer igång, han tycker att det borde ha skett tidigare. Förutom de ekonomiska vinsterna menar han att det oftast är bättre för barn och unga att få hjälp på hemmaplan än att skickas iväg till behandlingshem långt hemifrån.