Arboga kommun betalar väktare

Polisbristen i Arboga gör nu att kommunen går in och betalar en del av kostnaden för den väktare som patrullerar i centrala Arboga.
Det var handlarna i centrum som i höstas anställde väktaren, efter problem med stölder och snatterier. Men trots att kommunen nu är med och betalar, tycker kommunalrådet P-O Nilsson att det här borde vara polisens sak: - Det jag säkert vet är att medbogarna förväntar sig att Arboga ska vara tryggare än vad det är nu. Jag vet också att man tycker att om ingen annan löser problemen får kommunen bidra till det, och därför har det här som normalt skulle tillhöra polisens arbetsområde hamnat på kommunens bord, säger P-O Nilsson. Problem med snatterier och stölder i centrum gjorde att handlarna i Arboga i höstas gick samman och anställde en väktare som patrullerar i centrum på dagtid vardagar. Då var inte kommunen med i samarbetet, men i år har kommunen gått med, även om handlarna fortfarande betalar större delen av väktarens lön. Bakgrunden till kommunens engagemang är, enligt P-O Nilsson, en ökad brottslighet i Arboga, samtidigt som han tycker att det borde finnas fler poliser stationerade i kommunen. Idag finns sju polistjänster i Arboga, varav knappt fem är bemannade. Av dem jobbar bara två i så kallad yttre tjänst - alltså ute på gator och torg. Framöver kan kommunen komma att satsa mer på att hyra in väktare, bland annat som man gjorde förra sommaren. Då anlitades väktare för att hålla ordning vissa helgkvällar. Det här vill kommunen bekosta genom att spara in på räddningstjänsten. Kommunen har tidigare haft tankar på att räddningstjänsten skulle genomföra bevakningsrundor på stan, men de tankarna har man nu släppt, eftersom personalen och facket protesterade.