Guide till den kortaste vårdkön

Snart kan alla västmanlänningar på ett och samma ställe få information om var i Sverige vårdköerna är kortast.
Landstinget planerar att inrätta ett så kallat kökansli i samarbete med försäkringskassan. Enligt ett förslag till landstingstyrelsen kan kansliet öppnas redan i början av september. - Liknande kökanslier finns redan hos andra landsting och det kan vara klokt att samla all kompetens rörande en så pass komplicerad fråga som valfrihet i vården på ett och samma ställe, säger Ingrid Strandman, utvecklingschef på försäkringskassan i Västmanland till P4 Västmanland. Genom att kontakta kökansliet kan länets invånare få information om valfrihet i vården, regler för vårdgaranti och aktuella väntetider i vården vid olika specialistmottagningar i länet och övriga landet. På det viset innebär kökansliet en förbättring för patienterna men det innebär också samhällsekonomiska vinster, tror man på landstinget och försäkringskassan. Genom att underlätta för patientarna att hitta snabbast möjliga vård kan man bidra till uppnå Riksförsäkringsverkets nationella mål att halvera antalet sjukskrivningsdagar till år 2008. -Det blir bara ett ställe dit man behöver vända sig. Det innebär en förbättring för patienten och det underlättar arbetet såväl för den sjukskrivande läkaren som våra handläggare, säger Ingrid Strandman utvecklare på Försäkringskassan i Västmanland.