Landstingsstyrelsen slipper ansvar

Av allt att döma kommer landstingets styrelse att beviljas ansvarsfrihet, trots det katastrofala bokslutet för år 2002.
Landstingets revisorer är nu färdiga med sin granskning av räkenskapsåret 2002, och föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Men de sju revisorerna var inte överens om beslutet. Tre av de sju revisorerna i granskningsgruppen ville att styrelsen skulle ställas till ansvar. Något som, när det händer, är mycket ovanligt och kan få som yttersta konsekvens att en styrelse tvingas avgå eller till och med åtalas. Men majoriteten av revisorerna ansåg alltså att de åtgärder som landstingsstyrelsen nu föreslagit för att få budgeten i balans är tillräckliga. Det slutgiltiga beslutet om ansvarsfrågan kommer att fattas av landstingsfullmäktige i april.