Fornminnen försenar bygge av studentbostäder.

Värdefulla fornminnen gör att ridskolan i Strömsholm på nytt kan få lov att undersöka marken och göra om sina ritningar på planerade studentbostäder.
En inspektion av marken som länsstyrelsens kulturmiljöenhet har gjort, visar att det finns två och ett halvttusenåriga så kallade odlingsrösen på områdets östra del. Där får ridskolan följaktligen inte bygga utan att först närmare undersöka marken. Områdets västra del, däremot, innehåller inte lika värdefulla fornlämningar, och ridskolan skulle alltså kunna bygga där i stället, men då måste först ritningarna göras om. Därmed har kulturmiljöenheten sagt sitt i frågan, men eftersom Strömsholmsområdet ligger inom området för statligt byggnadsminne, så fattas fortfarande klartecken från Riksantikvarieämbetet innan kommunen kan bevilja byggstart.