Ett steg närmare viktig väg i Strömsholm

Bygget av den nya vägen till djursjukhuset i Strömsholm går nu ut på upphandling. Det handlar om den knappt en kilometer långa vägen som ska gå parallellt med järnvägen i Strömsholm, och som är en viktig pusselbit i strömsholmsområdets utveckling.
- Vi kommer den här veckan att begära in anbud på vägbygget, det berättar Hallstahammars kommuns tekniska chef Lennart Jonforsen. Kostnaden för den här vägen kan gissningsvis hamna någonstans mellan tre och fyra miljoner kronor, beroende på vilka anbud som kommer in till kommunen. Två miljoner kronor kommer kommer djursjukhuset i Strömsholm, ridskolan, och fastighetsverket att stå för. Överskjutande del hamnar hos kommunen. - I anbudsförfarandet kommer vi att lägga stor vikt vid ett snabbt byggande och vi hoppas att den här vägen kan stå klar någon gång i sommar, säger Lennart Jonforsen. Den här cirka 900 meter långa vägen hänger nämligen intimt samman med andra byggplaner i strömsholmsområdet. bland annat ridskolans studentbostäder och kanske framför allt det nya djursjukhuset som planeras. - Det känns väldigt positivt att utvecklingen kan fortsätta i strömsholmsområdet, säger Lennart Jonforsen.