Tågtrafik stör boende längs järnvägen

Hundratals hus i länet ligger så nära järnvägen att tågen allvarligt stör de boende. Nu ska Banverket försöka lösa problemen - men ibland är det omöjligt, och man tvingas lösa in fastigheten.
Banverket har fått regeringens uppdrag att se över situationen, eftersom den förvärras i takt med att tågen blir fler, tyngre och snabbare. I dagarna reser representanter från Banverket runt i länet och diskuterar lösningar med fastighetsägarna. En av dem som bor nära järnvägen är Heino Pylkkänen i Fagersta. - Ibland vaknar man på natten när godstågen går förbi och hela marken skakar. Sommartid på altanen går det inte att prata just när tågen går, säger Heino Pylkkänen till P4 Västmanland. Per Widmark på Banverket säger att problemen ofta kan åtgärdas med bättre fönsterisolering. Bara i Fagersta, mellan stationen i Västanfors och ner till Ängelsberg, finns 90 fastigheter där det kan bli aktuellt att sätta in isolerglas. Widmark konstaterar samtidigt att han stött på hus som ligger ohjälpligt nära järnvägen och där inga insatser hjälper. Då återstår bara för Banverket att köpa in fastigheten och riva den.