Västmanland får ännu ett vagnmuseum.

De vagnar som i dag står på hembygdsgården i Västanfors ska nu flyttas till Brategården i Bråfors. I framtiden kan det komma att bli temadagar och kurser i vagnsvård och -renovering i på Brategården. Det säger Kenneth Sund i Vagnshistoriska sällskapet till P4 Västmanland.
I höstas förstörde hembygdsgården i Västanfors ett par vagnar eftersom de hade platsbrist, något som upprörde Vagnshistoriska sällskapet. Men nu har alla parter kommit överens om en lösning. En ladugård på Brategården i Bråfors, som ligger en halvmil nordväst om Fagerstaska nu byggas om och bli utställningshall för närmare tio vagnar från Västanfors hembygdsgård. Kenneth Sund i vagnshistoriska sällskapet är mycket nöjd. - Det är en utomordentlig lösning. Vi får vagnarna kvar i området och hembygdsgården kan anvisa var vagnarna finns och de kanske blir mer beskådade än idag.