LO tappar medlemmar i länet

LO-förbunden i Västmanland har tappat många medlemmar.
Under förra året minskade antalet medlemmar med 1470. Sexton förbund finns representerade i Västmanland - av dom var det elva som tappade medlemmar. Bara fyra förbund ökade sitt medlemsantal.