Arboga kommun kan tvingas spara

Kalldusch för Arboga när skatteintäkterna i år minskar och under åren framöver kan besparingar vara att vänta inom kommunen.
Enligt den senaste budgetprognosen kommer Arboga i år att få 5 miljoner kronor mindre att röra sig med än man räknat med. I februari kom en prognos som visade att Arboga skulle få en och en halv miljon kronor mindre att röra sig med än man räknat med i budgeten för 2003. I mars kom en ny prognos, där var det plötsligt 5 miljoner mindre kommunen väntas få in. Det här kan betyda problem för kommunen att hålla budgeten i balans, som det heter när inkomster och utgifter är lika stora. Och om prognoserna slår in kommer det att krävas besparingar, för vissa förvaltningar kanske redan i år. Om 2004 säger kommunalrådet P-O Nilsson: - Då vågar jag tyvärr lämna den förutsägelsen att då blir det frågan om besparingar över hela linjen.