Skolor i Sala hotas av nedläggning

Fyra skolor på landsbygden i Sala kommun kan komma att stängas. Orsaken är att det finns för få elever och inte tillräckligt bra lokaler. Politikerna ska nu ta ställning till en utredning som föreslår att Salbo skola ska stängas redan nästa år. 2005 står sedan Hedens skola, Kumla skola och Åby skola på tur. Utredningen innehåller även förändringar för högstadiet i Västerfärnebo.
Grundskolan i Sala skall i framtiden stå på tre ben - tre upptagningsområden skall förse tre skolor med elever. Det ena området har Västerfärnebos skolor i centrum och det är dit som eleverna från Heden och Salbohed hänvisas. Idag har Salbo skola få elever medan Heden saknar de specialsalar som skolplanen förutsätter och på sikt minskar också elevantalet där. Och genom att flyta högstadiet i Västerfärnebo in till Sala och lokalerna på Sörskogsleden går det att få plats med låg och mellanstadeit från det stora upptagningsområdet där. Kumla skola läggs ner och eleverna får gå i Ransta medan Möklinta skola räddas genom att Åby skola i Saladamm stängs och elever från Saldamm och Broddbo hänvisas till Möklinta kyrkskola. Kilbo skola som ligger inom Möklintas framtida upptagningsområde blir kvar eftersom det finns så mycket förskolebarn där vilket garanterar en fortlöpande påfyllnad på lågstadiet. Bakgrunden till den här omfattande förändringen är alltså ett sviktande elevunderlag. Elever på låg- och melanstadiet minskar med 400 fram till och med 2005. På högstadiet börjar minskningen av elever då, för att vara nästan 400 färre 2011. Utredningen ligger nu ute hos rektorerna och barn- och utbildningsnämndens politiker och skall diskuteras i nämnden under våren.