Ljudnivån kontrolleras på uteställen i Köping

Miljökontoret i Köping har startat ett arbete med bullermätningar på diskotek, konserter och liknande evenemang. Liknande arbete finns sedan tidigare bland annat i Västerås, och syftet är att få ner ljudnivåerna för att minska risken för hörselskador.
Efter modell från bland annat Västerås har nu Köping börjat ett arbete med att få ner ljudnivåerna på dicotek och konserter, syftet är att förebygga hörselskador. Några mätningar har redan genomförts, en miljöinspektör har gett sig ut med dold mätutrustning, och resultatet är blandat enligt miljökontoret, på en del ställen är det för högt ljud, andra håller en tillräckligt låg ljudnivå. Framöver ska miljönämnden ta upp resultaten för att besluta vad man ska vidta för åtgärder för att få ner ljudnivåerna där det är för hög volym.