Ökad satsning på självhjälpsgrupper

Nu ska också Försäkringskassan medverka i Landstingets satsning på självhjälpsgrupper.
I självhjälpsgrupperna träffas människor som lider av olika stressrelaterade symptom för att få stöd och hjälp. - Just det här med att prata med varandra och på det viset ge stöd och hjälp är inget nytt. Det finns ju en gammal tradition på det i Sverige och det är den vi tagit fasta på. - Vi vidareutvecklar den och kopplar det till landstingspolitikernas intresse för den psykosociala hälsan i länet, säger projektledare Gun Looström till P4 Västmanland. Det var för ett och ett halvt år sedan som Landstingets folkhälsoenhet startade projeketet "Hälsa och Livskvalité". Hittills har man bildat 15 olika grupper, en i Sala och resten i Västerås. Förutom att man haft samtalsgrupper för långstidsjuksrivna så har även människor som går igenom en skilsmässa eller som har stökiga barn och behöver stöd i sin föräldraroll haft egna grupper där de har kunnat träffas, byta erfarenheter och få stöd och hjälp av varandra. Självhjälpsgrupperna är ett komplement till den professionella hjälpen som erbjuds av till exempel kuratorer och psykolger. Men de kan också vara ett alternativ till professionell hjälp. Så har det varit för Mikaela som är med i samtalsgruppen för långstidsjukskrivna i Västerås: - Jag gick ner mig väldigt. Det gick så långt att jag inte tordes gå till affären ensam. Jag har verkligen blivit styrkt av gruppen och känner att jag kan prata. Nu vågar jag också gå ut igen.