Politiker i Sala förstår oron över skolstängningar

Ordföranden för Barn- och utbildningsnämnden i Sala förstår oron över förslaget att stänga fyra landsbygdsskolor, och beklagar att förslaget blivit offentligt.
Det är Heden, Kumla, Åby och Salbo skolor det gäller. Folkpartisten Bengt Götelid, Barn- och utbildningsnämndens ordförande, konstaterar att man inte kan behållla alla låg- och mellanstadieskolor i kommunen; detta på grund av sjunkande elevantal. - Nu har vi fått svart på vitt hur situationen är, säger Götelid till P4 Västmanland. Redan i fjol protesterade ett tusental salabor mot planerna att stänga några landsbygdsskolor, och Götelid säger att han förstår oron. Bengt Götelid säger att han beklagar att utredningen blivit offentlig innan politikerna fått säga sitt i frågan, som han anser är känslig. I slutet av månaden skall tjänstemannaförslaget presenteras för nämnden.