Kopplerimålet kanske till Högsta Domstolen

Åtminstone en av de dömda männen i det så kallade kopplerimålet kommer troligen att överklaga Svea Hovrätts dom till Högsta Domstolen.
Svea Hovrätt dömde två män - 22 respektive 36 år gamla - till tre års fängelse för grovt koppleri, för att ha drogat en kvinna och tvingat henne att sälja sex till flera män i Västerås. Trots att åklagaren inte kommer att överklaga hovrättens dom så kan målet ändå komma att hamna i Högsta Domstolen, HD. Detta på grund av att 22-åringen troligen kommer att överklaga domen. 36-åringen har ännu inte bestämt hur han ska göra, enligt TT. För att målet ska behandlas av HD krävs att domstolen först meddelar prövningstillstånd.