HD prövar inte dom mot Västeråsare

Högsta Domstolen kommer inte att pröva domen mot en 63-årig man från Västerås som tidigare dömts för sexuella övergrepp mot sina två barnbarn.
Mannen har dömts mot sitt nekande både i tingsrätten och hovrätten och överklagade för en dryg månad sen hovrättens dom. Men HD tar alltså inte upp målet.