Västmanland näst värst på cykelstölder

Västmanlands län kommer på en mindre hedrande andraplats i landet när det gäller cykelstölder
Över 3 800 cyklar stals i Västmanlands län förra året - nästan 1 500 stölder per 100 000 invånare. Bara Gotland har större andel cykelstölder i landet. Förra året anmäldes 79 301 cyklar stulna i Sverige ; tre procent fler än under 2001. Siffrorna sjönk under andra halvan av 1990-talet efter toppnoteringen 1993 med 127 000 anmälningar, men har på senare år börjat stiga igen, enligt TT.