En del barn åker säkert i Köping - men inte alla

Köpings kommun kräver säkerhetsbälte i sina skolbussar - men bara i halva kommunen.
- Alla barn borde behandlas lika, tycker Susanne Gustavsson, ordförande i Munktorps föräldraförening. - Det är en kostnadsfråga, säger kommunalrådet Conny Wennermo. Den västra delen av Köpings kommun trafikeras av två privata bolag som har säkerhetsbälten i sina bussar. Det var ett krav som kommunen ställde vid upphandlingen i fjol. Men i den östra delen av kommunen - Munktorpsområdet och delar av Odensvi - används VL:s linjebusstrafik som skolskjuts, och i de bussarna finns inga bälten. När kommunerna upphandlar skolbussar, alltså bestämmer vilket bolag som ska köra skolbussarna åt kommunen, kan de välja om de vill ställa krav på bussbolagen att det ska finnas säkerhetsbälten. Den 1 januari 2004 blir det lag på att bussar i långfärds- och regionaltrafik ska ha bälten, men det gäller bara nya bussar. Det betyder att det fortfarande har betydelse vilka krav kommunerna ställer för krav vid upphandlingen. Köpings kommun menar att man inte kan ställa krav på bälten i VL-bussarna som används i den östra kommundelen, eftersom det är bussar som körs i linjetrafik. Och att anlita ett annat bolag för skolskjutstrafiken är ingen bra idé, menar kommunalrådet Conny Wennermo. Wennermo säger till P4 Västmanland att det är naturligt att kommunen anlitar VL, eftersom kommunen är delägare i bolaget. - Dessutom skulle det vara onödigt att köra extrabussar för skolbarnen, när VL redan trafikerar sträckorna, säger Wennermo till P4 Västmanland. - Det är en kostnadsfråga, om inte annat. Susanne Gustavsson, ordförande i Munktorps föräldraförening, tycker däremot att det borde vara bälten i alla skolbussar, särskilt med tanke på bussolyckan i Ängelsberg: - Vissa barn får inte ha bälten, och vissa barn får inte ha bälten. Det borde vara lika för alla barn!