Ökat alkoholdrickande skapar kostnader

Det ökande alkoholdrickandet i länet de senaste åren innebär också ökande kostnader för samhället.
Enligt en ny rapport från Ungdomens Nykterhetförbund förväntas kostnaderna öka med drygt 800 miljoner kronor om året. Det handlar främst om kostnader för vård, men även om kostnader när folk är borta från jobbet, skador på egendom och för förebyggande åtgärder.