Vild byggstrejk i sympati

Minst 250 Skanska-anställda byggnadsarbetare runt om i Sverige protesterade idag under några timmar mot Skanskas agerande i löne- och personalfrågor. Det skriver tidningen Byggnadsarbetaren i sin nätupplaga.
Enligt Tomas Rollne, facklig förtroendeman inom Byggnadsarbetareförbundet har arbetet legat nere även på byggen i Västmanland. Protesten är delvis en sympatiåtgärd för de 19 Skanska-anställda snickarna i Västerås som blev uppsagda för några veckor sedan. Byggnadsarbetareförbundet stödjer inte den här aktionen.