Ny värmepanna minskar oljeeldningen i Arboga

Efter 40 investerade miljoner är den nya biobränslepannan i Arboga nu i drift. Den förra pannan räckte inte till när fler och fler hushåll anslöts till fjärrvärmenätet.
Arboga Värmeverks storsatsning på en ny biobränslepanna är klar. Nu är den nya pannan i drift. Investeringen kostade 40 miljoner kronor. Med den nya pannan procuceras 90 procent av fjärrvärmen i Arboga med biobränsle, resten med olja. Under de senaste åren har ett stort antal hus i Arboga anslutits till fjärrvärmnätet och behovet av värme har ökat. Då räckte inte den gamla biobränslepannan till, och innan den nya biobränslepannan byggdes tvingades värmeverket elda alltmer med olja. Enligt värmeverkschefen Bernt Mellgren var en ny panna det bästa alternativet för att kunna hålla nere fjärrvärmetaxan. - Dessutom stämmer det med Arboga kommuns målsättning att minska användningen av fossilt bränsle, säger Mellgren till P4 Västmanland.