Nytt teletjänstföretag till Fagersta

Ännu ett så kallat teletjänstföretag ska etablera sig i Bergslagen. Det är företaget Telefonakuten, som ska bygga upp en central för sjukvårdsrådgivning på Bergslagssjukhuset i Fagersta. Håkan Belin som är ansvarig för etableringen ser Bergslagssjukhuset som en naturlig plats att bygga upp verksamheten på.
Företaget finns sedan tidigare i Huddinge, Kalix och Mönsterås, och svarar bland annat för rådgivning åt landstingen i Stockholm och Södermanland. För till skillnad från Landstinget Västmanland, som har en egen sjukvårdsupplysning, så köper flera andra landsting motsvarande tjänst av Telefonakuten. Företaget har idag drygt 60 sjuksköterskor anställda, och inledningsvis skulle 15 sjuksköterskor jobba för Telefonakuten på Bergslagssjukhuset i Fagersta. Förutom sjukvårdsupplysning dygnet runt kan företag köpa en sjukanmälningstjänst av företaget. Den sjuke som då ringer upp lotsas direkt in i vården och företaget får besked om hur lång frånvaron kan beräknas bli. Idag finns närmare 30 företag och kommuner som utnyttjar den servicen.