Bostäder nära Mälaren hotas av höga vattenflöden

Skyfall och höga vattenflöden kan vara ett hot mot Västerås Stads satsning på bostäder nära Mälarens stränder.
Att Mälaren stiger en dryg meter över sitt normalvattenstånd är ingen ovanlighet. Och det utgör ett hot mot Västerås satsning på bostäder nära Mälarens stränder, menade flera deltagare i Västerås stads stora övning i katastrofberedskap igår. Värst utsatt är det senaste bostadsbygget på Lillåudden; där ligger marknivån väldigt lågt. Men farhågorna avfärdas av stadsplanedirektören Göran Dangemark, eftersom man medvetet höjt marknivån vid de sjönära bostadsbyggena: - Vi vet ju vad Mälaren har för medelvattenyta och var Mälaren har sin högsta vattenyta. Dangemark menar att man vägt in extremfallen med höga vattennivåer som förekommit under senare år. - Dem har man vägt in när det gäller Östra Hamnens bebyggelse, och på Lillåudden har man justerat marknivåerna och höjt upp med minst en meter. Nästa stora byggprojekt i Västerås är Centrala Mälarstranden. - Där måste vi också lägga marknivåer som klarar de här extremt höga fallen, säger Dangemark till P4 Västmanland.