västerås

Rättegång mot ungdomsledare inledd

Under torsdagen startade rättegången i Västerås mot den 42-årige ungdomsledare som är misstänkt för 14 övergrepp på 13 tonåriga pojkar.


Det var en blek och sammanbiten ungdomsledare som fördes in i tingsal 1 i Västmanlands tingsrätt i Västerås. Klädd i proper grå kostym och vit skjorta lyssnar han på de åtalspunkter som rådmannen läser upp och ruskar på huvudet.

Det handlar om ett fall av våldtäkt mot barn, 13 fall av sexuellt övergrepp, och två fall av sexuellt ofredande. Samtliga pojkar kräver också skadestånd.

Den 42-åriga ungdomsledaren har hela tiden nekat till brotten. Men han säger samtidigt att det ingått i hans arbetsuppgifter att massera pojkarna efter träning och matcher och att han då oavsiktligt kan ha rört dem på ett sätt som pojkarna har uppfattat som en sexuell handling.

Pojkarna har sina två målsägarbiträden på plats idag, och en av dem, Marjukka Luotero Salzman, begärde att hennes tio klienter skulle slippa vittna när ungdomsledaren är i tingsrättssalen. Enligt Salzman är pojkarna rädda för ungdomsledaren, som de upplevt som mycket auktoritär och därför skulle risken vara stor att de inte vågar berätta när han är med. En begäran som rättens ordförande gick med på.

På plats i rätten idag är också en av pojkarna och hans mamma. Rättegången fortsätter nästa vecka.

Utdrag ur Brottsbalkens 6 kap

4 § Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år.

Detsamma gäller den som begår en gärning som avses i första stycket mot ett barn som fyllt femton men inte arton år och som är avkomling till gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen skall svara på grund av en myndighets beslut.

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt mot barn till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2005:90).

5 § Är ett brott som avses i 4 § första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre allvarligt, döms för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i högst fyra år. Lag (2005:90).

Utdrag ur Brottsbalkens 6 kap

6 § Den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 4 och 5 §§ med ett barn under femton år, eller med ett barn som fyllt femton men inte arton år och som gärningsmannen står i ett sådant förhållande till som avses i 4 § andra stycket, döms för sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i högst två år.

Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2005:90).

( ... )

10 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år.

Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet. Lag (2005:90).

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".