Korpen i Västerås kan tvingas flytta

Korpens idrottsanläggning Ganebrohallarna i Västerås kan komma att flyttas. Det är Riksbyggen som har planer på att bygga nya bostadshus på tomten.
Under onsdagen kommer fastighetsnämnden i Västerås Stad att ta beslut om att göra en ny detaljplan för området. - Det har vi samfällt inom staden tyckt har varit en bra idé som vi nu vill pröva i en detaljplan, säger Kerstin Enéus, biträdande fastighetsdirektör för mark och exploatering i Västerås Stad. De tre Ganebrohallarna ligger vid Köpingsvägen ett par hundra meter väster om Cityringen. Korpen byggde hallarna för ett par decennier sedan då tennisintresset var på uppgång. De senaste åren har en av tennishallarna byggts om för skateboard- och inline-åkare. - Jag har åkt inlines här i ett och ett halvt år, säger Joakim Persson. - Det är bra här, jag förstår inte varför de måste flytta hallarna, säger han. Det är Västerås stad som äger marken som hallarna står på och idag har avtalet mellan staden och Korpen gått ut. Om fastighetsnämnden under onsdagen tar beslut att gå vidare med ärendet kommer förhandlingar att påbörjas med Korpen om att lösa lokalfrågan i framtiden. - Det kan lösas med att flytta hallarna eller att låta Korpen hålla till någon annanstans, säger Korpens ordförande Björn Ek. - Men vi vill ha en central placering och vi vill inte ha några extra kostnader säger han.