Yttranden om strandskyddet

Fagersta, Skinnskatteberg och Norberg har gått i ihop med Avesta och yttrat sig om regeringens förslag om strandskyddet. De vill att kommunerna lokalt ska kunna ha mer inflytande om exploateringen, så att det lättare kan bygga nya bostäder.

– Strandskyddet är ju ingen partipolitiskfråga utan det här handlar om överlevnad för regionen. Vi har ett läge idag i våra småkommuner där man i princip inte kan bygga ett nytt hus utan att ta en väldigt stor risk. Så det här är ett gemensamt intresse vi har i kommunerna här i regionen och det är därför vi gör det här gemensamt, Kenneth Östberg, kommunalråd i Norberg.

– För Norbergs del så har vi en hel del möjligheter till nybyggnation i strandnära lägen. Vi skulle då kunna avväga ett medborgarintresse om de nya byggnationerna, vilket vi inte kan idag, fortsätter han.

Kenneth Östberg säger att han är övertygad om att naturens värden kommer att vägas in i besluten om nybyggnation. De har inget intresse av att äventyra någon biologisk mångfald och han är glad över att regeringen nu tittar över strandskyddet:

– Som det har varit tidigare har vi en lagstiftning som har varit näst intill identisk med den för hårt belastade område och det tycker jag inte är rimligt.