Västeråsare utvecklar folkpartiets politik

Riksdagsledamoten Agneta Berliner från Västerås ska vara med och utveckla folkpartiets näringslivspolitik. En arbetsgrupp har tillsatts för att ta fram ett nytt företagspolitiskt program för partiet.