Västerås

Haddad med i arbetsgrupp om skolan

Västerås folkpartistiska kommunalråd Roger Haddad ska vara med och jobba fram folkpartiets nationella skolpolitik för mandatperioden 2010-2014.

Roger Haddad ingår i en arbetsgrupp som har tillsatts av folkpartiets partistyrelse.

Meningen är att ett förslag till skolpolitiskt program ska kunna antas av folkpartiets landsmöte 2009. 

– Det är viktigt att i första hand implementera de folkpartiförslag som vi redan nu kommer att införa såsom läsa-räkna-skriva-satsningen i grundskolan och lärlingsutbildningarna på gymnasiet, men sedan måste vi se hur vi på ett ännu bättre sätt kan höja lärarnas status och höja skoloans resultat, säger Roger Haddad i ett pressmeddelande.