köping

2 000 jobb bort från Volvo

Volvo Personvagnar ska minska sin personalstyrka med 2 000 personer, bland annat i Göteborg och Olofström. Det är just nu oklart om Getrag All Wheel Drive i Köping drabbas.

Getrag i Köping har Volvo Personvagnar som största kund. Men Carina Eriksson, informationsansvarig på Getrag, kände vid lunchtid inte till Volvos sparplaner, och vet inte idag hur man eventuellt kommer att drabbas av neddragningarna.

Bakgrunden till Volvos neddragningar är minskad försäljning, framför allt i USA.