Västerås

Sophämtning privatiseras

Nu är det klart att blir företaget Sita som ska sköta ungefär hälften av all sophämtning i Västerås Stad från och med 2 februari, 2009.

Företaget ska ansvara för västra Västerås med ca 26 500 hushåll, och privatiseringen kommer att innebära en prissänkning med 30 %.

- Sophämtningen är ju ingenting som ska vara vinstdrivande på något vis, men den här upphandlingen är mycket positiv för Västeråsarna. Det innebär ett betydligt lägre pris, säger Björn Norell som är vice Ordförande i tekniska nämnden.

Bakgrunden till upphandlingen av sophämtningen är det övergripande beslut som finns i Västerås Stad, om att konkurrenssätta den kommunala verksamheten för att på så sätt kunna ge invånarna den bästa möjliga verksamheten för pengarna.

Enligt Björn Norell kommer de nya sophämtarna att medföra det positiva i att varje kund får sopkärl utrustade med någon typ av digitala chips. Chipsen talar, via en central inne i fordonet, om för föraren vilka tunnor som är tömda och vilka som fortfarande väntar. Felsortering kommer även att kunna registreras av föraren.

- Du har ju en grön och en brun tunna. Det är ju det ifrån den bruna tunnan som gör att det blir biogas. Det kör vi ju bussarna på och vi kommer även att köra en del färdtjänsttrafik på biogas, fortsätter Norell.

Miljö- och klimathänsyn har alltså varit en stor del i upphandlingsprocessen, och de sopbilar som finns i Västerås idag och som helt körs på biobränsle, kommer självklart att fortsätta rulla på gatorna även efter att Sita påbörjat sitt uppdrag.

- Målet är att de skall ta över fordonen, meddelar Norell.

På tekniska nämnden i Västerås är man övertygad om att de berörda hushållen i västra Västerås kommer att bli nöjda med sin nya sophämtare.

- Att det är samma kvalitet som är idag, det är ju ett absolut måste, avslutar Björn Norell, vice ordförande i tekniska nämnden i Västerås.