För få platser för språkpraktikanter i Köping

Köpings kommun har inte lyckats tillsätta så många språkpraktikanter som man hade planerat.

Det var hösten 2006 som Köpings kommun bestämde att varje förvaltning inom kommunen skulle bidra med språkpraktikplatser till elever som studerar på Svenska För Invandrare, SFI. Efter 18 månader har kommunen gjort en uppföljning där man konstaterar att man inte nådde de mål man en gång satt upp.

- På vissa av förvaltningarna så har man väldigt avancerade arbetsuppgifter rent språkligt och det är framförallt de som har varit svåra att tillsätta, säger Anna-Klara Sjölund, chef på integrationsenheten i Köping .

Endast 20 av de 39 praktikplatser som skulle tillsättas blev tillsatta. Något som enligt Anna-Klara Sjölund beror på att handläggarna har ägnat för lite tid åt själva tillsättningen.

- Vi har massa andra arbetsuppgifter som vi måste utföra, men nu får vi lägga en del av dessa åt sidan, för att få det här att fungera ordenligt framöver, säger Anna-Klara Sjölund.