Riskfyllt jobb för vägarbetare

Många vägarbetare tycker fortfarande att trafikanterna är dåliga på att respektera hastighetsgränserna, trots att Vägverket försökt få en säkrare arbetsmiljö.

Framför allt försöker vägverket att informera trafikanterna om riskerna -både för dem själva och för de utsatta vägarbetarna - för att på så vis få säkrare vägarbetsplatser runt om i landet.

Trots det tycker åtta av tio vägarbetare att bilisterna är dåliga på att respektera hastighetsgränserna. Detta enligt pressekreterare, Thomas Andersson vid Vägverket.