västerås

Äldre kan få det bättre med SÄLMA

Fler vill delta i projektet SÄLMA, säker läkemedelsandvänding för bättre livskvalitet hos äldre, som kan göra att färre äldre ramlar och slår sig.

Projektet innebär att varje patient får en genomgång av sin medicinering. Läkare tittar på hur patienten mår, vad medicinerna har för syfte och om mediciner tar ut varandra.

Projektet har genomförts på Herrgärdets Servicehus i Västerås och när ungefär hälften av de boende varit med i SÄLMA har fallolyckorna bland dem minskat med 76 procent. Sjukhusbesök minskade med hälften.

Enligt Elisabeth Pardeby, enhetschefen på Herrgärdet har de boende har blivit piggare och fått mera aptit.

Nu har Gryta korttidsenhet ansökt om att få vara med.

- Vi vill absolut vara med i SÄLMA-projektet, säger Anneli Näsman, enhetschef på Gryta korttidsenhet.

Problemet för Gryta korttidsenhet är att det är just ett korttidsboende.

Patienterna mellanlandar där för att få rehabilitering och i väntan på en plats på ett boende eller att få komma hem, vilket gör att patienterna fortfarande är skrivna hos sina familjeläkare. Eftersom patientens ansvariga läkare måste vara med i SÄLMA kan det bli väldigt många läkare inblandade. På tio patienter kan tio läkare vara inblandade.

På Gryta korttidsenhet är Anneli Näsman medveten över problemet och försöker hitta så smarta lösningar som möjligt.

Att patienterna i snitt bara stannar i tre månader ser inte Anneli som något problem. Hon tror att man skulle hinna göra mycket för patienterna under den tiden. Anneli tror även att personalen skulle må bra av att få delta i SÄLMA.

- Det är en väldigt bra kompetens utveckling, menar Näsman.