västerås

Hässlögymnasiet får flyga mer

Hässlögymnasiet får, trots protester, utöka antalet skolflygningar vid Västerås flygplats. Det slår Miljödomstolen fast i en dom.

Men domstolen ställer vissa krav.

Bullret från planen ska minskas, bland annat genom avgasljuddämpare, och flygtiderna begränsas, till exempel vid storhelger.

I och med förändringarna kommer skolplanen att flyga mer österut än tidigare.

Närboende har protesterat mot det ökande antalet flygningar.

Även Bromma flygskola använder Västerås flygplats.