Trycket på BRIS ökar sommartid

Samtalen till BRIS hjälptelefon blir tyngre under sommarmånaderna och framförallt är det en speciell grupp barn som mår betydligt mycket sämre under den här perioden - barnen i familjer som inte riktigt fungerar.

Förra veckan kunde P4 Västmanland berätta att trycket på barn- och ungdomspsykiatrin i Västmanland minskar under sommarmånaderna. Utan skolpress, med mer ledig tid och mindre stressade föräldrar tycks barnen och ungdomarna må bättre.

Men på BRIS - barnens rätt i samhället - märker man alltså tydligt hur en specifik barngrupp mår betydligt mycket sämre än andra den här tiden på året.

- Mest utsatta är ju barn som lever med föräldrar som har missbruksproblem, mår dåligt psykiskt eller sviktar i sitt föräldraskap, berättar Eva Waltré som är ansvarig för BRIS hjälptelefon.

Antalet telefonsamtal till BRIS hjälptelefon ökar inte under sommaren, däremot upplever man samtalen som tyngre. På så sätt märks hur de barn som mår dåligt eller far illa i icke fungerande familjer, känner sig ännu mer åsidosatta, oroliga och ensamma under sommarlovet.

- Man är väldigt besviken på sin förälder som kanske har börjat dricka igen, man är orolig för föräldern som dricker. När föräldern dricker så kanske den också har slagit barnen och man är därför rädd för att bli slagen igen, säger Eva Waltré.

Det naturliga nätverk som barnen annars har tillgång till med skola, fritidshem, kompisar och deras föräldrar, finns inte tillgängliga på samma sätt under sommaren. Något som innebär att barnen under lång tid blir helt utlämnade till en familj som inte riktigt fungerar, vilket också telefonsamtalen till BRIS vittnar om.

- Sedan är det ju sådana här vanliga saker som inte fungerar när föräldrarna dricker som att få mat och omvårdnad, fortsätter Eva Waltré.

Många av de övergrepp som barnen berättar om via BRIS hjälptelefon, har skett då någon av föräldrarna varit alkoholpåverkade. En trygg vuxen att lita på och att kunna ty sig till är något som de utsatta barnen alltför ofta saknar. På BRIS skulle man därför vilja se att människor runtomkring de utsatta barnen vågade se dem och också vågade ingripa.

- Är det så att man ser att föräldrarna är fulla och inte tar hand om barnen ordentligt, då måste man våga göra något, menar Eva Waltré.

Om det finns barn i ens närhet som man vet eller misstänker far illa av någon anledning, kan man alltid vända sig till socialkontoret och berätta om den oro man har.

- För det är ju också ett svek på ett sätt, när barnen ser en massa vuxna runtomkring sig som inte gör någonting! avslutar Eva Waltré ansvarig för hjälptelefonen på BRIS.