Kritik mot förslag om strandskydd

Naturvårdsverket är på flera punkter kritiskt till regeringens förslag om lättnader i strandskyddet.

Fagersta, Skinnskatteberg, Norberg och Avestas kommuner har tidigare skrivit att de vill att kommuner lokalt ska kunna ha mer inflytande över byggandet av nya bostäder vid vatten. 

Naturvårdsverket menar att förslaget, som det ser ut idag, kommer få negativa konsekvenser för framförallt växt-, djur-, och friluftslivet.

Under 2007 ansökte Västmands kommuner om 57 dispenser mot strandskyddet.