Västerås

Staden vaktar under Power Meet

Power Big Meet är igång i Västerås. En skillnad mot tidigare år är att staden måste ta ett större ansvar för säkerheten, det i form av vakter, ekonomi och avspärrningar.

- Avspärrningarna omkring cruiseingsträckan har polisen skött tidigare. Men då kommunen är väghållare så är det ju kommunens ansvar, säger Polisens kommenderingschef Rolf Söderberg.