västerås

Asylsökande drabbas av neddragningar

Allt fler asylsökande mår dåligt psykiskt och söker vård. Det märker man på Asyl- och Integrationshälsan i Västerås, som tar emot patienter från hela länet.

På mottagningen tror man att det beror på kraftiga neddragningar av resurserna till SFI, alltså utbildningen Svenska för invandrare.

- Allt fler asylsökande kommer till oss och mår dåligt psykiskt och då har vi börjat fundera över vad det är som har hänt och har upptäckt att de har ingen sysselsättning på dagarna. Migrationsverket har dragit ner på sin verksamhet inom SFI och det drabbar våra patienter väldigt mycket, säger Pia Carlsson, distriktssköterska på Asyl- och Integrationshälsan i Västerås.

- De kommer till oss och är deprimerade. De sover dåligt, de har ont i kroppen och de har ingenting att ta sig för. Då blir det att man sitter hemma ensam och tänker, tillägger hon.

I Västmanland finns just nu cirka 500 asylsökande och platserna till SFI räcker inte till. Platserna har minskat kraftigt, från 100 till 55, eftersom Migrationsverket i år fått krympta resurser och måste spara pengar.

Det här betyder att asylsökande kan få vänta länge på att få börja sin språkutbildning.

På Asyl- och Integrationshälsan försöker man nu ge de asylsökande som mår dåligt mer samtalsstöd. Besöken hos kurator, läkare och sjuksköterskor har ökat och man delar ut mer sömntabletter och medel mot depression.

Trycket på mottagningen har blivit stort och de har svårt att hinna med. En del sysslor måste väljas bort, säger Pia Carlsson.

- Vi får minska på antalet hälsoundersökningar som vi erbjuder alla asylsökande. Det kan hända att väntetiderna blir längre och det kan till och med vara så att de får ett avslag på sin asylansökan och försvinner ut ur landet innan vi ens hinner träffa dem.

Asyl- och Integrationshälsan har nu skickat en skrivelse till Migrationsverket om konsekvenserna av neddragningarna på Svenska för invandrare.

- Vi hoppas att man ska tänka om och lägga mer pengar på SFI så snart det bara går, säger Pia Carlsson.

Roger Haddad, folkpartistiskt kommunalråd i Västerås, tycker heller inte om neddragningarna för SFI.

- Det är beklagligt och jag är kritisk till att man därmed försvårar en snabbare integration av de enskilda, säger Haddad.