Norberg

Kommunrevisor har personliga skulder

En av kommunrevisorerna i Norberg har själv stora skulder, och det är andra gången på bara några år som en kommunrevisor i Norberg dras med trasslig privatekonomi.

Ordföranden i kommunfullmäktige, socialdemokraten Gunilla Persson, vill inte gå så långt som att kräva personens avgång, men hon tycker ändå att en kommunrevisor helst ska ha ordning på sin egen ekonomi.

– Man bör om man ska sköta om en revision inte ha egna skulder. Men just i det här fallet vet jag inte vad som ligger bakom att man har så stora skulder så i sakfrågan vill jag inte göra något ställningstagande. Jag har inte pratat med personen, säger Gunilla Persson.

Det handlar om skulder på runt fyra hundra tusen kronor, som personen är skyldig. Men skulderna är privata och är inget som bör hindra personen från att göra ett bra jobb, menar en annan politiker, Gunilla Siverth. Hon representerar moderaterna, och det var hon som värvade den nya revisorn.

I Norberg har man en grupp på fem kommunrevisorer som utses av fem olika partier. Varje parti utser en revisor. Sedan bildar dehär fem en grupp som tillsammans ska granska kommunens verksamhet och se till att allt är i sin ordning, både ekonomi och annat. Det är ett ganska viktigt uppdrag alltså. Men även om det kan tyckas moraliskt tvivelaktigt med en revisor med stora skulder hos kronofogden, så är det inget juridiskt fel. Fullmäktige har ingen möjlighet att entlediga en sådan person, säger kommunfullmäktiges ordförande Gunilla Persson.

– Vad jag har lärt mej tidigare,vi har ju haft ett tidigare fall, så måste man själv avsäga sig sitt uppdrag, säger hon.

Intervjuaren:

– Är du orolig för att kommunens ekonomi inte kommer att gås igenom ordentligt?

– Nej, det är jag faktiskt inte. Jag upplever den här personen som en duktig person i de uppdrag som personen har haft tidigare, säger Gunilla Persson.