Västerås

Kommunens bostadsbolag lagrar otillåtna uppgifter

Det kommunala bostadsbolaget Mimer i Västerås bevarar personuppgifter i strid med personuppgiftslagen. Det konstaterar Datainspektionen efter en tillsyn.

Mimer har låtit sina bostadssökande fylla i sitt personnummer som användarnamn på mimers webbplats, och det är inte tillåtet enligt Datainspektionen. Även medsökande personnummer har registrerats.

Mimer måste nu gallra bort de här personuppgifterna ur sina register.