PRO vill värna om patientsäkerheten

Patientsäkerheten kommer att diskuteras livligt när Pensionärernas Riks Organisation, PRO, på fredag inleder sin kongress i Stockholm. Alltför många felbehandlingar sker, utan att de drabbade får någon ersättning, anser PRO Västmanland.

- Vårt läns avdelning har motionerat om att PRO centralt ska jobba för att påverka makthavare att skapa ett nationellt kunskapscentrum om patientsäkerhetsfrågor, säger Gun Rautio, ordförande för PRO Västmanland

PRO Västmanland deltar i kongressen med tre kärnfrågor:

  • Alla ska känna trygghet
  • Man ska kunna lita på vården
  • Patientsäkerheten bör ses över i hela landet.

Kongressen pågår under fyra dagar.

Michael Gawell
michael.gawell@sr.se