sala

Ökat drogmissbruk i Sala

Allt fler i Sala kommun missbrukar droger, och de som provar droger blir allt yngre. Den dystra bilden ger personalen på beroendemottagningen Kedjan i Sala.

– En generell debut för till exempel cannabis som är inkörsporten till tyngre droger är 14 år, säger Patrick Magnusson, terapeut och samordnare vid Kedjan.

Han säger att missbruket ökar även av alkohol, narkotikaklassade tabletter, kokain och heroin.

Han tror att orsaken är att inställningen till droger förändrats.

– Man har generellt sett en ganska liberal syn på droger och droganvändande, att det inte är så farligt, att det är förstorat, söger Patrick Magnusson till P4 Västmanland.

Polisen i Sala har en annan bild av drogmissbruket. Där säger man sig inte se någon ökning.

Den bilden delas även av psykiatrin.

Men Patrick Magnusson säger att han, via dem som kommer till Kedjan för behandling, får bilden av ett ökat missbruk:

– Självklart, det finns ju alltid ett stort mörkertal.

– Vi har vid dags dato, av de människor som kommer just till oss, 50 procent i runda slängar som är helt anonyma som aldrig någonsin har varit några myndighetsregister och som till synes då har arbete och familj, men så har det inte fungerat längre.

– Eller att man fått upp ögonen för att vi faktiskt har en beroendemottagning i Sala, säger Patrick Magnusson till P4 Västmanland.

Kristin Axinge Jaslin
kristin.axinge-jaslin@sr.se