Ny organisation för länets vuxenpsykiatri

Nu har den nya organisationen för vuxenpsykiatrin i länet sjösatts. Tanken är att den nya länsomfattande organisationen ska leda till en förbättrad vårdkedja för patienter och ett förbättrat samarbete med andra vårdgivare, till exempel kommunerna.

Gabriel Cizinsky är ny resultatområdeschef, chef för vuxenpsykiatrin i länet och slutenvården i Västerås:

- Som det har varit hittills så har ju länet varit uppbrutet i olika verksamheter beroende på ort, men i och med att allt nu ligger inom samma organisation så ger det större möjligheter för en person som bor till exempel i Fagersta eller Skinnskatteberg att också ta del av specialistkompetens som finns i Västerås.

Gabriel Cizinsky tror att en del patienter kommer att kunna få en mer kvalificerad vård i den nya organisationen, det gäller framför allt de svårast sjuka.

Men det dröjer innan den nya organisationen faktiskt kommer att märkas för patienterna - troligen ungefär ett år - och det är bra, säger Gabriel Cizinsky:

- Det är farligt att ha för bråttom, man måste se över de respektive villkoren som finns på olika ställen i länet och hur det fungerar i dag innan man tar beslut och börjar ändra på saker som tar väldigt lång tid att ändra på om det blivit fel från början, säger Gabriel Cizinsky.