Krav på äldreomsorg på flera språk i Västerås

Västerås stad måste ta tag i frågan om hur äldreomsorgen för äldre invandrare ska lösas. Det anser Kristdemokraterna i en motion till kommunfullmäktige i Västerås.
I motionen föreslås att behovet av flerspråkig personal inom äldreomsorgen i Västerås ska utredas, och att man på försök inför en personalpool där de vanligaste invandrarspråken finns företrädda. I Kristdemokraternas motion påpekas bland annat att man idag inte vet hur många äldre invandrare som egentligen skulle behöva hemtjänst eller äldreboende, men som avstår på grund av språksvårigheter eller rädsla att anlita den kommunala servicen.